Recepţie: +40 262 214812; +40 737 506642 office@hotelcarpati.ro

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului U.E. nr.679 din 27.04.2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, SC ZODIAC SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care ne sunt furnizate de catre colaboratorii / clienții noștri.

Scopul colectării datelor este operarea rezervării serviciilor turistice, facturarea serviciilor turistice solicitate în conformitate cu prevederile Codului Fiscal și asigurarea pazei și securității bunurilor și valorilor persoanelor vizate și a bunurilor operatorului și a împrejmuirilor afectate acestora .

Sunteți obligat/ă să furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, acestea fiind necesare pentru operarea rezervării serviciilor turistice, facturării serviciilor turistice solicitate și asigurării pazei și securității bunurilor și valorilor dumneavoastră și ale operatorului de servicii turistice. Refuzul dvs. determină imposibilitatea rezervării și plății serviciilor turistice .

Colectarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video se face cu acordul dumneavoastră tacit (înțelegerea și acceptarea semnificației indicatorului „Zona supravegheată video”). Spatiile supravegheate video sunt recepția hotelului Carpați , parcarea și împrejmuirile aferente hotelului Carpați.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate, la cerere, numai autorităților statului îndreptățite prin lege.

Conform noilor reglementări prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la SC ZODIAC SRL , Str. Minerva, nr. 16, Baia Mare, Maramureș, cu confirmare de primire, prin fax la numărul de telefon 0262 215 461 sau la email : hotelcarpati@gmail.com . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

SC ZODIAC SRL, în calitate de autor/proprietar/administrator al website-ului http://www.hotelcarpati.ro respecta caracterul privat și securitatea informației furnizate de către dumneavoastră atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter personal, scop în care a creat și aplică prezenta Politică de confidențialitate.

Vizitarea acestui website de către dumneavoastră se supune Termenilor și condițiilor de utilizare și Politicii de confidențialitate și implică acceptul implicit al dumneavoastră cu privire la acestea și reprezintă acordul dumneavoastră tacit cu privire la conținutul Termenilor și condițiilor de utilizare și Politicii de confidențialitate.

SC ZODIAC SRL își rezerva dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului http://www.hotelcarpati.ro , precum și Politica de confidențialitate și Termenii și condițiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.

Termenii și condițiile și politica de confidențialitate prezentate sunt valabile și se aplică conținutului websiteului http://www.hotelcarpati.ro .

Definiții:

date cu caracter personal– orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizata în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
operator – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
terț– orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunica date în cadrul unei competente speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

Colectarea de date cu caracter personal

SC ZODIAC SRL poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă ni le furnizați voluntar. Colectarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video se face cu acordul dumneavoastră tacit (înțelegerea și acceptarea semnificației indicatorului „Zonă supravegheată video”). Spațiile supravegheate video sunt recepția hotelului, holurile,interior restaurant, parcarea și împrejmuirile aferente hotelului.

Formularul de comandă prezentat pe site-ul http://www.hotelcarpati.ro cere informații prin care puteți fi identificat sau prin care vă putem contacta pentru rezervarea serviciilor turistice și apoi facturarea serviciilor.

Aceste informații sunt prelucrate numai de persoana care se ocupă de rezervări online, potrivit organigramei societății. Această persoană are obligația de a utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal furnizate cu ocazia completării formularului de rezervare numai în interesul serviciului.

De asemenea, în cazul în care utilizatorul decide achiziționarea pachetului turistic solicitat, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise securizat compartimentului contabilitate pentru întocmirea documentelor contabile conform legii.

Celor două persoane care intră în contact cu datele dumneavoastră cu caracter personal le este interzisă utilizarea acestor date în afara serviciului precum și comunicarea acestor date către terțe persoane.

Folosim datele cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

– Pentru confirmarea comenzii formulate;
– Pentru a vă anunța actualizările ofertelor, ofertele speciale, informații actualizate și alte servicii noi oferite;
– Pentru a livra documentele financiar contabile aferente serviciilor pe care le-ați cerut sau achiziționat;
– Pentru a ne ajuta să vă transmitem cea mai bună ofertă pentru solicitarea dumneavoastră;
– Pentru a soluționa cererile și reclamațiile dumneavoastră.
SC ZODIAC SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către terți dacă acest lucru este cerut de lege sau dacă există o solicitare din partea dumneavoastră în acest sens.

Atunci când suntem solicitați să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

SC ZODIAC SRL nu vinde, nu schimbă și nu închiriază date cu caracter personal către terți.

Utilizarea datelor statistice și datelor anonime

SC ZODIAC SRL nu folosește datele cu caracter personal pentru realizarea de date statistice. Datele cu caracter personal comunicate de turiști / agenții de turism care conțin date cu caracter personal despre turiști sunt prelucrate numai pentru a contracta servicii turistice și a emite documente financiar-contabile în vederea efectuării plății serviciilor comandate.

Legături externe

Site-ul http://www.hotelcarpati.ro poate conține legături spre alte website-uri, în afara controlului SC ZODIAC SRL, website-uri care credem că le veți găsi utile. Dacă accesați aceste linkuri veți accesa/vizita website-uri care pot avea o politică de confidențialitate diferită de SC ZODIAC SRL.

Minori

SC ZODIAC SRL nu vinde produse și/sau servicii care să fie cumpărate de către minori. SC ZODIAC SRL poate vinde sau încasa contravaloarea unor produse/servicii destinate minorilor, dar achiziționate de către un adult. Dacă sunteți minor și accesați un site o puteți face doar dacă sunteți sub supravegherea unui părinte sau a tutorelui legal.

Impunerea acestei Politici de Confidențialitate

Dacă aveți întrebări legate Politica de Confidențialitate sau dacă doriți să fiți informat asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către SC ZODIAC SRL și care vă privesc direct, vă rugăm să ne contactați la adresa de mail hotelcarpati@gmail.com .

Legislație

Politica de confidențialitate se supune legislației române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul SC ZODIAC SRL . În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanța judecătorească potrivit dreptului comun.